Bartel Ryszard

Ryszard Bartel (1897-1982), podporucznik rezerwy pilot Wojska Polskiego, konstruktor lotniczy. Urodził się 22 marca 1897 roku w Sławniowie (kielecczyzna). Uczył się w szkole handlowej w Sosnowcu. Już w tym czasie interesował się zagadnieniami lotniczymi i budował modele samolotów. W czerwcu 1916 roku uzyskał maturę w warszawskiej Szkole Realnej im. Wróblewskiego, po czym rozpoczął studia na … Dowiedz się więcej

Puławski Zygmunt

Zygmunt Puławski (1901-1931), polski konstruktor lotniczy. Urodził się 24 października 1901 roku w Lublinie. W tym mieście w 1919 roku ukończył szkołę średnią. W latach szkolnych był harcerzem, w czasie wojny polsko-bolszewickiej służył w ochotniczym batalionie harcerskim. Od 1920 roku kontynuował edukację na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Aktywnie działał w Sekcji Lotniczej Koła Mechaników tej … Dowiedz się więcej

Wigura Stanisław

Stanisław Wigura (1901-1932), polski inżynier lotniczy. Urodził się 9 kwietnia 1901 roku w Warszawie. Był członkiem 2. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Reytana. Uczył się w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. W 1920 roku jako harcerz i uczeń gimnazjum wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. W składzie 8. pułku artylerii lekkiej brał udział w wojnie … Dowiedz się więcej