Bartel Ryszard

Ryszard Bartel (1897-1982), podporucznik rezerwy pilot Wojska Polskiego, konstruktor lotniczy. Urodził się 22 marca 1897 roku w Sławniowie (kielecczyzna). Uczył się w szkole handlowej w Sosnowcu. Już w tym czasie interesował się zagadnieniami lotniczymi i budował modele samolotów. W czerwcu 1916 roku uzyskał maturę w warszawskiej Szkole Realnej im. Wróblewskiego, po czym rozpoczął studia na … Dowiedz się więcej