Wybrane aspekty stosunków polańsko-cesarskich w latach 963-967, a sądy historiografii powojennej