Zakłady zbrojeniowe w COP. Plany a realizacja cz. II

Pierwsza część tekstu Rozdział III – Zakłady zbrojeniowe Po przeprowadzeniu procesu inwestycji mającego na celu poprawieni stanu elektryfikacji, gazyfikacji oraz komunikacji na terenie COP-u przystąpiono do lokowania zakładów przemysłu zbrojeniowego. W Rzeszowie została zbudowana fabryka obrabiarek, która w 2/3 została ufundowana z funduszy państwowych ((W formie długoterminowej pożyczki.)) i w 1/3 z kapitału Sp. Akc. … Dowiedz się więcej

Zakłady zbrojeniowe w COP. Plany a realizacja cz. I

Streszczenie Summary Artykuł opowiada o zakładach zbrojeniowych zlokalizowanych na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Inwestycje w ten dział przemysłu zostały podyktowanego koniecznością unowocześnienia armii polskiej, która do tej pory znacząco odstawała od standardu. Na terenie COP-u przeprowadzono szerokie inwestycje ogólnogospodarcze, aby przystosować obszar do zbudowania zakładów przemysłowych. Wiele z zaplanowanych inwestycji nie rozpoczęto, a mało udało … Dowiedz się więcej

Biskup w COP

Centrum Operacji Powietrznych oraz Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP odwiedził 4 czerwca biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Towarzyszyli mu dziekan Sił Powietrznych ksiądz prałat pułkownik Janusz Radzik oraz kapelan wizytowanych jednostek ksiądz major Kryspin Rak. Generał dywizji pilot Jan Śliwka przedstawił gościom historię, strukturę oraz główne zadania COP i zaprosił biskupa do udziału w … Dowiedz się więcej

Dowódcy Operacyjni w COP

Zgodnie z „Harmonogramem przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego SZ” w Centrum Operacji Powietrznychyła 14.05.2013 r. odbyła się robocza wizyta obecnego dowódcy Operacyjnego SZ gen. broni Edwarda Gruszki oraz obejmującego obowiązki DO SZ gen. dyw. Marka Tomaszyckiego. Generałów przywitał dowódca Centrum Operacji Powietrznych generał dywizji pilot Jan Śliwka wraz z kierowniczą kadrą centrum, po czym przedstawił historię, … Dowiedz się więcej

Wspólne szkolenie nawigatorów COP i PAŻP

Personel Centrum Operacji Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prowadzi (25-26 marca) wspólne szkolenie metodyczne nawigatorów naprowadzania COP i jednostek podległych. Dzięki niemu nawigatorzy oraz służba operacyjna centrum zwiększą umiejętności związane z zabezpieczeniem szkolenia lotniczego oraz kierowaniem misjami Air Policing, a także utrwalą wiedzę o procedurach współpracy z osobami funkcyjnymi cywilnych służb ruchu lotniczego, zwłaszcza … Dowiedz się więcej

Wizyta studentów w DSP i COP

14 stycznia 2013 roku jedenastu słuchaczy Podyplomowego Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej przeprowadziło wizytę studyjną w  Dowództwie Sił Powietrznych i Centrum Operacji Powietrznych. Podczas spotkania w DSP generał dywizji pilot Sławomir Kałuziński (zastępca dowódcy – szef Szkolenia SP), pułkownik Wojciech Ozga (szef Zarządu Planowania Rozwoju SP) oraz pułkownik Jacek Molędowski (zastępca szefa Zarządu Operacji … Dowiedz się więcej