Zakłady zbrojeniowe w COP. Plany a realizacja cz. I

Streszczenie Summary Artykuł opowiada o zakładach zbrojeniowych zlokalizowanych na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Inwestycje w ten dział przemysłu zostały podyktowanego koniecznością unowocześnienia armii polskiej, która do tej pory znacząco odstawała od standardu. Na terenie COP-u przeprowadzono szerokie inwestycje ogólnogospodarcze, aby przystosować obszar do zbudowania zakładów przemysłowych. Wiele z zaplanowanych inwestycji nie rozpoczęto, a mało udało … Dowiedz się więcej