Dowódca 3 Sił Powietrznych USA gen. broni F. Caraig z wizytą w DSP

Od spotkania z dowódcą Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechem Majewskim oraz kadrą Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie rozpoczął dwudniową wizytę w Siłach Powietrznych gen. broni Craig Franklin – dowódca 3 Sił Powietrznych USA operujących w Europie i Afryce. Generał Franklin zapoznał się z tradycjami polskiego lotnictwa wojskowego i zwiedził Salę Tradycji DSP. Podczas briefingu … Dowiedz się więcej

Siły Powietrzne RP obchodzą Święto Narodowe Trzeciego Maja

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja generał broni pilot Lech Majewski w imieniu ministra obrony wręczył złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju oficerom, podoficerom i pracownicom Dowództwa Sił Powietrznych. Ponadto podczas uroczystego apelu dowódca Sił Powietrznych wyróżnił Tytułem Honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” III stopnia oficerów i podoficera z DSP, Szefostwa … Dowiedz się więcej

Pożegnanie oficerów DSP

Dwaj oficerowie Dowództwa Sił Powietrznych, podpułkownik Grzegorz Nazarewicz i major Jarosław Borowiec zakończyli 30 kwietnia służbę zawodową. Odchodzących do cywila w Sali Tradycji DSP pożegnali dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski, szef Sztabu Sił Powietrznych generał brygady Jerzy Fryczyński oraz szefowie zarządów i oddziałów DSP. Żegnając oficerów generał Majewski zwrócił uwagę na ich … Dowiedz się więcej

Delegacja Rumuńskich Sił Powietrznych w DSP

Na zaproszenie generała broni pilota Lecha Majewskiego z rewizytą w Polsce gości delegacja Sił Powietrznych Rumunii  z generałem broni Carnu Fanicą na czele. Oprócz stolicy odwiedzi ona bazy lotnicze w Krzesinach, Powidzu i Krakowie. Rumuńskich oficerów przyjęliśmy 2 kwietnia z honorami w Dowództwie Sił Powietrznych. Hymny obu państw i „Marsza Lotników” odegrała Orkiestra Reprezentacyjna Sił … Dowiedz się więcej

O bezpieczeństwie w DSP

„Tylko dobry system szkolenia lotniczego wykształci dobrego pilota, słaby system szkolenia zawsze wyprodukuje słabego pilota” – takie przesłanie dla kierowniczej kadry lotnictwa sił zbrojnych przedstawił generał broni pilot Lech Majewski podczas zintegrowanego szkolenia zorganizowanego w Warszawie 27 marca przez Dowództwo Sił Powietrznych. Gośćmi spotkania byli generał brygady Franciszek Kochanowski, szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP … Dowiedz się więcej

Kolegialna narada w DSP

Dowódcy głównych jednostek Sił Powietrznych oraz kierownicza kadra Dowództwa SP wzięła udział w kolejnym, cokwartalnym kolegium Dowódcy Sił Powietrznych.  Zebraniu przewodniczył generał broni pilot Lech Majewski. Podczas obrad lotnicy omówili stan realizacji wniosków z poprzedniego, grudniowego kolegium, odnoszących się między innymi do szkolenia absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej SP – kandydatów na pilotów samolotów wysokomanewrowych. Podporucznicy, … Dowiedz się więcej