Wspólne szkolenie nawigatorów COP i PAŻP

Personel Centrum Operacji Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prowadzi (25-26 marca) wspólne szkolenie metodyczne nawigatorów naprowadzania COP i jednostek podległych.

Dzięki niemu nawigatorzy oraz służba operacyjna centrum zwiększą umiejętności związane z zabezpieczeniem szkolenia lotniczego oraz kierowaniem misjami Air Policing, a także utrwalą wiedzę o procedurach współpracy z osobami funkcyjnymi cywilnych służb ruchu lotniczego, zwłaszcza w kwestiach nadzorowania przelotów obcych statków powietrznych nad Polską.

Pierwszego dnia wspólne zajęcia odbyły się COP. Generał dywizji pilot Jan Śliwka, dowódca COP, podziękował przedstawicielom PAŻP za uczestnictwo w szkoleniu i wyraził przekonanie, że regularne kontakty służb operacyjnych COP i PAŻP zaowocują poprawą jakości pracy nawigatorów naprowadzania. Druga część szkolenia odbywa się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Tekst: mjr Krzysztof Urbaniak/COP

Zdjęcia: mjr Krzysztof Urbaniak/COP