Dowódcy Operacyjni w COP

Zgodnie z „Harmonogramem przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego SZ” w Centrum Operacji Powietrznychyła 14.05.2013 r. odbyła się robocza wizyta obecnego dowódcy Operacyjnego SZ gen. broni Edwarda Gruszki oraz obejmującego obowiązki DO SZ gen. dyw. Marka Tomaszyckiego.

Generałów przywitał dowódca Centrum Operacji Powietrznych generał dywizji pilot Jan Śliwka wraz z kierowniczą kadrą centrum, po czym przedstawił historię, przeznaczenie, zadania oraz zasady funkcjonowania Centrum Operacji Powietrznych. Generałom zaprezentowano Salę Bojową Ośrodka Kierowania Walką wraz z Punktem Naprowadzania oraz Salę Bojową Dyżurnej Służby Operacyjnej COP.

Na zakończenie wizyty generał Gruszka oraz generał Tomaszycki złożyli wpis w Księdze Pamiątkowej Centrum Operacji Powietrznych.

Tekst/Źródło: mjr Krzysztof Urbaniak, http://sp.mil.pl

Zdjęcia: mjr Krzysztof Urbaniak