Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667). Próba innego spojrzenia.

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia sylwetkę magnata koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Magnata, który odgrywał istotną rolę w życiu politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Lubomirski w polskiej świadomości historycznej uznawany jest za zdrajcę państwa polsko-litewskiego, głównie za sprawą rokoszu wojskowego, do którego doprowadził i którym sam kierował w ostatnich latach swego życia. Celem artykuły jest próba innego przedstawienia … Dowiedz się więcej