Edukacja i podróże zagraniczne Janusza Radziwiłła (1612-1655)

Jeżeli chodzi o dzieje siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej, należy stwierdzić, że magnaci należeli w tym okresie do najbardziej wykształconej warstwy społecznej. W XVII wieku panowało przekonanie, że to przedstawiciele tej grupy mieli odgrywać najważniejszą rolę w zarządzaniu państwem (( W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1982, s. 23.)). Jednak do tego potrzebne … Dowiedz się więcej

Janusz Radziwiłł (1612-1655) – wojewoda wileński i hetman wielki litewski

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia krótki biogram litewskiego magnata Janusza Radziwłła. Możny ten piastował najważniejsze urzędy państwowe i można stwierdzić, że był najbardziej znaczącym oligarchą Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII stulecia. Radziwiłł zapisał się w świadomości Polaków jako zdrajca narodowy, z racji tego, że kilka miesięcy przed śmiercią zdecydował się (jak niemal większość ówczesnych możnych koronnych … Dowiedz się więcej