Bogusław Radziwiłł (1620-1669), koniuszy litewski, generalny gubernator Prus Książęcych