Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667). Próba innego spojrzenia.