Borowski Jan

Jan Borowski – porucznik pilot WP, Flying Officer RAF, 1912 – 1940 Urodził się 31 maja 1912 r. w Radomiu. W 1929 r. zdał maturę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Radomiu i rozpoczął studia na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W tym czasie był reprezentantem Polski podczas zawodów strzeleckich z broni długiej. Jego umiejętności zauważono w … Dowiedz się więcej