Bury-Burzymski Jan

Jan Bury-Burzymski – porucznik pilot WP, Pilot Officer RAF, 1915 – 1940 Urodził się 5 lipca 1915 r. w Mińsku Litewskim (wcześniejsza nazwa Mińska, obecnej stolicy Białorusi). Prawdopodobnie z powodu przyłączenia, na mocy traktatu ryskiego, miasta do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej rodzina opuściła Mińsk i osiadła we wsi Sitki w gminie Klembów (około 10 km … Dowiedz się więcej