15th United States Army Air Force- geneza powstania, struktura, opis działań wojennych