Wojskowa Szkoła Lotnicza

Wojskowa Szkoła Lotnicza (1918-1919), placówka przekazująca wiedzę z dziedziny lotnictwa w pierwszych miesiącach istnienia lotnictwa II Rzeczypospolitej.

Wojskowa Szkoła Lotnicza powstała 20 grudnia 1918 roku. Podlegała Dowództwu Wojsk Lotniczych. Na czele Wojskowej Szkoły Lotniczej został postawiony kpt. pil. Jan Tarnawa-Malczewski (w styczniu awansowano go na majora). Szkoła zajmowała się kształceniem mechaników i pilotów, ponadto organizowano w niej także teoretyczne kursy wiedzy o lotnictwie dla oficerów spoza Wojsk Lotniczych. Wyposażenie placówki przedstawiało się bardzo skromnie, ograniczało się do kilku wyeksploatowanych samolotów. Instruktorami byli: ppor. Mieczysław Garsztka, ppor. Władysław Ryszkiewicz, ppor. Stanisław Jakubowski, ppor. Jerzy Garbiński, czy sierż. Józef Kohut. Szkoła zakończyła swoją pracę wiosną 1919 roku. Do końca działalności Wojskowej Szkoły Lotniczej udało się przeszkolić na samolotach niemieckich 43 pilotów z dawnej armii rosyjskiej. Jednakże ze względu na brak samolotów szkolnych oraz kompetentnych instruktorów nie udało się wyszkolić nowych lotników. W maju 1919 roku została ona przekształcona w II. Wyższą Szkołę Pilotów.

Bibliografia
Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym, Warszawa-Suwałki 1993.
Mordawski Hubert, Siły powietrzne w pierwszej wojnie światowej, Wrocław 2008.
Sławiński Kazimierz, Dzieje polskich skrzydeł, Warszawa 1974.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii