Kategorie
XIX-XXI wiek

Radzieckie zbrojenia morskie w okresie zimnej wojny i amerykańska odpowiedź

Związek Radziecki zaraz po zakończeniu II wojny światowej pozostał z wielką armią lądową, ale i też z wielkimi problemami gospodarczymi1. Właściwie rzecz biorąc gospodarka jako taka nie istniała, a przyczyniły się do tego wielkie zniszczenia wojenne oraz braki panujące w kadrach, co było pokłosiem samej wojny i wielkich strat, jakich doznał ZSRR w zasobach ludzkich. […]

Kategorie
1918-1939

Wyszkolenie pilotów lotnictwa ZSRR przed II wojną światową. Rys

Wszyscy badacze na pierwszym miejscu wśród przyczyn porażki lotnictwa radzieckiego w czasie operacji „Barbarossa” wymieniają słabe doświadczenie i wyszkolenie personelu WWS

Kategorie
1918-1939

Lotnictwo w ZSRR przed II wojną światową. Rys.

Lotnictwo było istotnym czynnikiem propagandowym pozwalającym pokazać Rosję jako kraj rozwinięty technologicznie.