Lotnictwo wojskowe Niemiec i ZSRR w przeddzień operacji Barbarossa – analiza sił

Streszczenie Summary W swoim tekście autor porównuje potencjał bojowy lotnictwa niemieckiego i radzieckiego w połowie 1941 roku. Głównym problemem Luftwaffe przed operacją Barbarossa były straty wynikłe z kampanii przeciw Wielkiej Brytanii. Mimo strat Niemcy były w stanie wystawić ok. 2800 samolotów przeciw Związkowi Radzieckiemu. Konstrukcje niemieckie były udane i w miarę nowoczesne, brakowało jednak bombowca … Dowiedz się więcej