Kategorie
1918-1939

Wyszkolenie pilotów lotnictwa ZSRR przed II wojną światową. Rys

Wszyscy badacze na pierwszym miejscu wśród przyczyn porażki lotnictwa radzieckiego w czasie operacji „Barbarossa” wymieniają słabe doświadczenie i wyszkolenie personelu WWS