Oblężenie Głogowa przez Niemców w 1109 roku

W 1109 roku Bolesławowi III Krzywoustemu przyszło zmierzyć się z armią niemiecką, dowodzoną przez króla Henryka V z dynastii salickiej. Władca niemiecki, chcąc pokonać Polaków i zrealizować swoje zamierzenia strategiczne względem zaatakowanego kraju1, postanowił przygotować się solidnie do planowanych działań wojennych2. Jedynie w ten sposób mógł spodziewać się osiągnięcia wymiernych korzyści, a w konsekwencji narzucenia … Dowiedz się więcej

Liczebność wojsk niemieckich w dobie zmagań z państwem polskim w 1109 roku

Na początku XII stulecia Polską rządził energiczny książę Bolesław III Krzywousty (1102-1138), który prowadził niezwykle prężną politykę względem państw ościennych, w tym Czech oraz Węgier. W 1108 roku doszło do wojny niemiecko-węgierskiej, w której wzięły udział również posiłki czeskie1. Książę polski był w tym czasie sojusznikiem króla Węgier Kolomana I Uczonego (1095-1116)2. Jak wzmiankował kronikarz … Dowiedz się więcej

Janusz Sikorski o wojnie polsko-niemieckiej z 1109 roku

Profesor dr hab. Janusz Sikorski należał niewątpliwie do grona wyróżniających się polskich historyków wojskowości1. Był badaczem w pełni ukształtowanym. Przed uzyskaniem stopnia doktora został zatrudniony w Wojskowym Instytucie Historycznym2, w ramach którego od 1959 roku kierował Zakładem Historii Dawnego Wojska Polskiego3. Wiele lat wykładał również w Katedrze Historii Wojskowej w Wojskowej Akademii Politycznej4. Doktorat J. … Dowiedz się więcej

Uwarunkowania wybuchu wojny polsko-niemieckiej z 1109 roku

Wojna polsko-niemiecka 1109 roku niewątpliwie stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej wojskowości w okresie wczesnofeudalnym. Zakończyła się ona zwycięstwem wojsk polskich, co przekazał potomnym Anonim, zwany Gallem1.W trzeciej księdze swego dzieła, jakże cennego dla dzisiejszego badacza, kronikarz ten dość dokładnie przedstawił dzieje zmagań orężnych między Niemcami i wspomagającymi ich Czechami a Polakami. Nie … Dowiedz się więcej