Liczebność wojsk niemieckich w dobie zmagań z państwem polskim w 1109 roku