Ogłoszenie Prezesa ULC

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało opublikowane ogłoszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zapotrzebowaniu nr PG1/01-2016 na realizację niektórych czynności nadzoru lub kontroli w zakresie paralotni bez napędu, paralotni z napędem, motoparalotni i paraplanów.  Zapraszamy do zapoznania sie z ogłoszeniem. [nastąpi przekeirowanie na strony ULC] Źródło /  Autor: ULC

ULC: Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i jego przepisów wykonawczych

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że został opublkowany poradnik (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych. Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014. Poradnik jest dostępny … Dowiedz się więcej

ULC: Opinia EASA nr 01/2016 dotycząca propozycji nowych zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów

Prezes Urzędu zaprasza do zapoznania się z Opinią EASA nr 01/2016, „Revision of the European operational rules for balloons” dotyczącą propozycji nowych zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów. Opinia zawiera propozycje zmiany aktualnie obowiązujących przepisów unijnych – tj. wyłączenie przepisów operacyjnych dla balonów z rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012, z wyjątkiem wymagań określonych w załączniku … Dowiedz się więcej

ULC: Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla … Dowiedz się więcej

ULC: Powiadamianie o zdarzeniach lotniczych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą procedur zgłaszania zdarzeń lotniczych do ULC i PKBWL uwzględniającą obowiązujące przepisy krajowe oraz unijne (w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany … Dowiedz się więcej

ULC: Rozpoczęcie konsultacji społecznych pakietu lotniczego

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje społeczne pakietu lotniczego. Zachęcamy do przesyłania Państwa opinii na temat opublikowanych dokumentów do Departamentu Lotnictwa MIiB na adres: sekretariatDL@mir.gov.pl, do 17 grudnia 2015 r. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o równoległe przesyłanie do ULC opinii dotyczących projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w … Dowiedz się więcej