ULC: Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i jego przepisów wykonawczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że został opublkowany poradnik (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting. Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem.

Źródło / Autor: ULC