Kategorie
Szybki news

ULC: Powiadamianie o zdarzeniach lotniczych

ULC

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą procedur zgłaszania zdarzeń lotniczych do ULC i PKBWL uwzględniającą obowiązujące przepisy krajowe oraz unijne (w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321.2007 i (WE) nr 1330/2007).

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat