ULC: Rozpoczęcie konsultacji społecznych pakietu lotniczego