ULC: Rozpoczęcie konsultacji społecznych pakietu lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje społeczne pakietu lotniczego. Zachęcamy do przesyłania Państwa opinii na temat opublikowanych dokumentów do Departamentu Lotnictwa MIiB na adres: sekretariatDL@mir.gov.pl, do 17 grudnia 2015 r.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o równoległe przesyłanie do ULC opinii dotyczących projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego rozporządzenie 216/2008 PE i Rady – COM (2015) 613. Uwagi prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres:lbb@ulc.gov.pl

W dniu 7 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet lotniczy, w skład którego wchodzą:

• Strategia Lotnicza dla Europy – COM (2015) 598, wraz z dokumentem roboczym służb Komisji SWD(2015) 261,
• Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego rozporządzenie 216/2008 PE i Rady – COM (2015) 613, wraz z przepisami regulującymi wykorzystanie zdalnie pilotowanych statków powietrznych (RPAS), zwanych dronami oraz oceną skutków regulacji (Impact Assesment) – SWD(2015) 262 i 263.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych znajdują się na stronach MIiB pod adresem: http://mib.gov.pl/707-Wywietlanieaktualnoci-69340.htm

Źródło / Autor: ULC