ULC: Opinia EASA nr 01/2016 dotycząca propozycji nowych zasad wykonywania operacji z wykorzystaniem balonów