ULC: Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej