Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część II

Streszczenie Summary Celem opracowania było zanalizowanie przyczyn niepowodzenia realizacji koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do Litwy. Przedstawiono zarówno główne kierunki myśli litewskiego odrodzenia narodowego w okresie od 1863 do 1914, które miały decydujący wpływ na późniejsze relacje polsko-litewskie, jak również na polską myśl polityczną rozwijającą się na ziemiach Wileńszczyzny będących w osi zainteresowań Litwinów … Dowiedz się więcej

Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część I

Streszczenie Summary Celem opracowania było zanalizowanie przyczyn niepowodzenia realizacji koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do Litwy. Przedstawiono zarówno główne kierunki myśli litewskiego odrodzenia narodowego w okresie od 1863 do 1914, które miały decydujący wpływ na późniejsze relacje polsko-litewskie, jak również na polską myśl polityczną rozwijającą się na ziemiach Wileńszczyzny będących w osi zainteresowań Litwinów … Dowiedz się więcej

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej od traktatu ryskiego do przewrotu majowego – cześć druga

Pierwsza cześć artykułu Stosunki Polski z Czechosłowacją i Węgrami Równie chłodne i skomplikowane stosunki, co z Litwą, miała II Rzeczpospolita z Czechosłowacją. Zarzewie konfliktu Polski z jej południowym sąsiadem stanowiła sprawa zajęcia przez Czechosłowację w 1919 roku Śląska Cieszyńskiego (zwanego w Polsce Zaolziem), Spiszu i Orawy. Latem 1920 roku podczas ofensywy radzieckiej na Warszawę, czeski … Dowiedz się więcej

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej od traktatu ryskiego do przewrotu majowego – część pierwsza

Streszczenie Summary Artykuł omawia relacje Polski z państwami ościennymi i najważniejszymi mocarstwami europejskimi w latach 1921-1926. Autor ukazuje najważniejsze postaci będące wówczas u steru polskiej polityki zagranicznej. Przedstawia poglądy polskich przeciwstawnych ugrupowań politycznych na temat polityki międzynarodowej państwa. Omówiona zostaje także kwestia konkordatu i stosunków ze Stolicą Apostolską. The article tells about relations between Poland … Dowiedz się więcej