Kategorie
Analizy

Stan i uzbrojenie współczesnych sił zbrojnych Republiki Litwy

Obecna sytuacja geopolityczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej związana z militarną działalnością Rosji na terenie Ukrainy zwiększyła zainteresowanie sprawami obronności nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach regionu. Państwami które wydają się w tym czasie najbardziej zagrożone są bez wątpienia państwa bałtyckie. Dotyczy to zwłaszcza Łotwy, gdzie mniejszość rosyjskojęzyczna liczy około 30% mieszkańców, a […]

Kategorie
News Świat

Litwa zamawia trzy maszyny AS365 N3 Dauphin

Firma Eurocopter poinformowała o podpisaniu umowy na trzy śmigłowce AS365 N3 Dauphin. Do podpisania umowy doszło 25 października. Część finansowania zrealizowana będzie poprzez Unię Europejską, a helikoptery posłużą do wykonywania misji poszukiwawczo-ratunkowych. Poza tym będą również wspierać monitorowanie środowiska naturalnego. Dostawy mają zostać ukończone do końca roku 2015. Maszyny Dauphin są użytkowane przez 300 podmiotów w […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część II

Streszczenie Summary Celem opracowania było zanalizowanie przyczyn niepowodzenia realizacji koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do Litwy. Przedstawiono zarówno główne kierunki myśli litewskiego odrodzenia narodowego w okresie od 1863 do 1914, które miały decydujący wpływ na późniejsze relacje polsko-litewskie, jak również na polską myśl polityczną rozwijającą się na ziemiach Wileńszczyzny będących w osi zainteresowań Litwinów […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część I

Streszczenie Summary Celem opracowania było zanalizowanie przyczyn niepowodzenia realizacji koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do Litwy. Przedstawiono zarówno główne kierunki myśli litewskiego odrodzenia narodowego w okresie od 1863 do 1914, które miały decydujący wpływ na późniejsze relacje polsko-litewskie, jak również na polską myśl polityczną rozwijającą się na ziemiach Wileńszczyzny będących w osi zainteresowań Litwinów […]

Kategorie
News Świat

Spotkanie ministrów obrony Czech i Litwy

Do spotkania doszło po formalnym przekazaniu odpowiedzialności za dozór nad przestrzenią powietrzną krajów nadbałtyckich Czechom.

Kategorie
News Świat

Zderzenie L-39 Albatros i Mirage na Litwie

Podczas ćwiczeń na Litwie doszło do wypadku lotniczego.