Stan i uzbrojenie współczesnych sił zbrojnych Republiki Litwy

Obecna sytuacja geopolityczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej związana z militarną działalnością Rosji na terenie Ukrainy zwiększyła zainteresowanie sprawami obronności nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach regionu. Państwami które wydają się w tym czasie najbardziej zagrożone są bez wątpienia państwa bałtyckie. Dotyczy to zwłaszcza Łotwy, gdzie mniejszość rosyjskojęzyczna liczy około 30% mieszkańców, a… Czytaj dalej Stan i uzbrojenie współczesnych sił zbrojnych Republiki Litwy

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Analizy Tagi

Litwa zamawia trzy maszyny AS365 N3 Dauphin

Firma Eurocopter poinformowała o podpisaniu umowy na trzy śmigłowce AS365 N3 Dauphin. Do podpisania umowy doszło 25 października. Część finansowania zrealizowana będzie poprzez Unię Europejską, a helikoptery posłużą do wykonywania misji poszukiwawczo-ratunkowych. Poza tym będą również wspierać monitorowanie środowiska naturalnego. Dostawy mają zostać ukończone do końca roku 2015. Maszyny Dauphin są użytkowane przez 300 podmiotów w… Czytaj dalej Litwa zamawia trzy maszyny AS365 N3 Dauphin

Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część II

Streszczenie Summary Celem opracowania było zanalizowanie przyczyn niepowodzenia realizacji koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do Litwy. Przedstawiono zarówno główne kierunki myśli litewskiego odrodzenia narodowego w okresie od 1863 do 1914, które miały decydujący wpływ na późniejsze relacje polsko-litewskie, jak również na polską myśl polityczną rozwijającą się na ziemiach Wileńszczyzny będących w osi zainteresowań Litwinów… Czytaj dalej Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część II

Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część I

Streszczenie Summary Celem opracowania było zanalizowanie przyczyn niepowodzenia realizacji koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do Litwy. Przedstawiono zarówno główne kierunki myśli litewskiego odrodzenia narodowego w okresie od 1863 do 1914, które miały decydujący wpływ na późniejsze relacje polsko-litewskie, jak również na polską myśl polityczną rozwijającą się na ziemiach Wileńszczyzny będących w osi zainteresowań Litwinów… Czytaj dalej Upadek idei federalizmu – porażka koncepcji „Międzymorza” Józefa Piłsudskiego wobec Republiki Litewskiej – część I