Najcięższy karabin maszynowy 20 mm model D

Najcięższy karabin maszynowy 20 mm model D Od początku lat trzydziestych lotnictwo wojskowe poszukiwało broni strzeleckiej dla samolotów o kalibrze ponad 7,9 mm. Wobec niezadowalających parametrów konstrukcji proponowanych przez zagraniczne firmy w 1936 roku Instytut Techniczny Uzbrojenia, Dowództwo Broni Pancernych i Instytut Techniczny Lotnictwa sprecyzowały wymogi dla nkm kalibru 20 mm który miał być opracowany … Dowiedz się więcej

Karabin maszynowy Lewis wz. 23

Karabin maszynowy Lewis wz. 23 był wykorzystywany jako km obserwatora na różnych typach samolotów używanych w Polsce w okresie międzywojennym. Karabin maszynowy Lewis wz. 23 trafił na wyposażenie wojska polskiego od początku lat dwudziestych. Konstrukcja ta opierała się na lądowym km tego typu. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych około 360 km Lewis różnych wersji … Dowiedz się więcej

Karabin maszynowy wz. 36

Karabin maszynowy wz. 36 był rozwinięciem km pilota wz. 33. Doświadczenia z używania udanego km wz. 33 skłoniły do zbudowania ulepszonej wersji tej broni. Zadanie to zlecono Państwowej Fabryce Karabinów która współpracując z  Instytutem Technicznym Uzbrojenia w latach 1935-36 opracowała broń oznaczoną jako wz. 36. Nowy model posiadał większą szybkostrzelność, nieco mniejszą masę, możliwość zasilania … Dowiedz się więcej

Karabin maszynowy Vickers wz. F

Karabin maszynowy Vickers wz. F był ruchomym km obserwatora. Karabin maszynowy Vickers wz. F został opracowany w brytyjskiej firmie Vickers-Amstrong Ltd. około 1925 roku, konstrukcja ta pochodziła od km Vickers wz. 18. Karabiny tego typu zostały zakupione przez Polskę w kilku seriach pod koniec lat dwudziestych i na początku trzydziestych (w 1928 roku podpisano umowę … Dowiedz się więcej

Karabin maszynowy Vickers wz. E

Karabin maszynowy Vickers wz. E był uzbrojeniem samolotów myśliwskich PZL P.7a. Karabin maszynowy Vickers wz. E został opracowany w brytyjskiej firmie Vickers-Amstrong Ltd. około 1925 roku i bezpośrednio wywodził się z km Vickers wz. 18. Karabiny tego typu zostały zakupione przez Polskę w początku lat trzydziestych jako uzbrojenie dla nowych samolotów myśliwskich. Ostatecznie stały się … Dowiedz się więcej

MG 131

MG 131 – ciężki lotniczy karabin maszynowy skonstruowany przez firmę Rheinmetall-Borsig. Karabin MG 131 powstał w wyniku zapotrzebowania na broń o większym kalibrze od standardowego karabinowego 7,92 mm. Niemcy po zniesieniu zakazu na produkcję natychmiast rozpoczęli prace nad tego typu bronią w zakładach powstałych w wyniku połączenia firm Rheinmetall i Borsig. Prace nad bronią zaczęły … Dowiedz się więcej