Spotkanie ministrów obrony Czech i Litwy

Do spotkania doszło po formalnym przekazaniu odpowiedzialności za dozór nad przestrzenią powietrzną krajów nadbałtyckich Czechom.

Podczas ceremonii obowiązek strzeżenia przestrzeni powietrznej Polska przekazała Czechom, którzy oddelegowali do tego zadania Gripeny.

Podczas spotkania omawiano bezpieczeństwo w regionie, misje NATO Air Policing oraz możliwe nowe formy współpracy w dziedzinie obronności pomiędzy obu krajami.

Omawiano również udział w ćwiczeniu NATO “Steadfast Jazz 2013″. Minister Vondra stwierdził, że tego typu przedsięwzięcia powinny być organizowane regularnie.

Źródło: Lithuanian Ministry of National Defence

Zdjęcie: Lithuanian Ministry of National Defence