Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa

Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa (1936-1939), organ odpowiadający za obronę przeciwlotniczą w II Rzeczypospolitej.

Urząd został powołany do życia dekretem Prezydenta RP 4 lipca 1936 roku. Podlegał on bezpośrednio Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych. Na stanowisko inspektora powołany został gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer, któremu powierzono zorganizowanie i przygotowanie obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Inspektor Obrony Powietrznej Państwa miał ściśle współpracować z ministrem spraw wojskowych. Poza kwestiami czynnej i biernej obrony przeciwlotniczej, zajmował się on także niektórymi zagadnieniami z dziedziny lotnictwa. Nieprecyzyjne postanowienia administracyjne prowadziły jednak do poważnych tarć między inspektorem a szefem Dowództwa Lotnictwa. 16 lipca 1936 roku Gustaw Orlicz-Dreszer zginął w katastrofie samolotu RWD-9. Obowiązki przejął po nim gen. bryg. dr Józef Zając. Szefem sztabu Inspektoratu Obrony Powietrznej Państwa mianowano wówczas płk. dypl. Tadeusza Niezabitowskiego. Według etatu w IOPP powinno znaleźć się 12 oficerów, co ciekawe nie wymagano od nich specjalności lotniczej. 23 marca 1939 roku Generalny Inspektor Sił Zbrojnych zakomunikował gen. Zającowi, że w razie wybuchu wojny ten ostatni obejmie stanowisko Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej oraz zostanie włączony do sztabu Naczelnego Wodza. Szefem sztabu Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej wyznaczono gen. bryg. Stanisława Ujejskiego.

Wykaz oficerów stojących na czele Inspektoratu Obrony Powietrznej Państwa:
Gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer (4 lipca 1936-16 lipca 1936);
Gen. bryg. Józef Zając (16 lipca 1936-1 września 1939; później, do momentu ewakuacji do Rumunii – Naczelny Dowódca Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej).

Bibliografia
Mordawski Hubert, Polskie lotnictwo wojskowe 1920-1939. Od tryumfu do tragedii, Wrocław 2011.
Pawlak Jerzy, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
Z historii polskiego lotnictwa wojskowego, Warszawa 1978.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii