Lotnictwo wojskowe Niemiec i ZSRR w przeddzień operacji Barbarossa – analiza sił