Michael J. Decker, The Byzantine Art of War – recenzja

Michael J. Decker, The Byzantine Art of War , Westholme Publishing, 2013. pp. 267. ISBN 978-1-59416- 168-1. Książka Michaela J. Deckera The Byzantine Art of War wpisuje się w pewien kanon prac adresowanych do szerszego grona czytelników (pasjonatów, studentów). Autor za cel postawił przed sobą przeprowadzenie analizy historycznej armii wschodniorzymskiej na przestrzeni dziejów. W tym … Dowiedz się więcej

Gry komputerowe w procesie edukacji historycznej na poziomie akademickim

            Historyk podejmujący kwestie znajdujące się w gestii kulturoznawców jest rzadkością, choć możemy znaleźć pewne okoliczności łagodzące ((John Dovey oraz Helen Kennedy uznali, że grę komputerową w pewnych określonych przypadkach można interpretować przy zastosowaniu metod badawczych zarezerwowanych do tej pory dla tekstów. J. Dovey H. W. Kennedy, Kultura gier komputerowych, … Dowiedz się więcej

Byzantine Imperial Guardsmen 925-1025 The Tάghmata and Imperial Guard – review

Raffaele D’Amato is a well-known scholar specializing in Roman and Byzantine military history. He gained prominence after the publication of Arms and Armour of the Imperial Roman Soldier From Marius to Commodus, 112 BC-AD 192[1], although we should also remember his excellent study of Byzantine weaponry seen in the works of Skylitzes[2], as well as … Dowiedz się więcej

Raffaele D’Amato – Byzantine Imperial Guardsmen 925-1025 – recenzja

Raffaele D’Amato jest rozpoznawalnym naukowcem, zajmującym się rzymską i bizantyńską wojskowością. Autor rozgłos zdobył dzięki książce Arms and Armour of the Imperial Roman Soldier From Marius to Commodus, 112 BC-AD 192[1], choć należy również pamiętać o jego doskonałych studiach nad bizantyńskim uzbrojeniem w dziele Skylitzesa[2] oraz licznych artykułach naukowych. Byzantine Imperial Guardsmen 925-1025 The Tάghmata … Dowiedz się więcej

Maria Miśkiewicz – Wczesno-średniowieczni sąsiedzi Słowian – recenzja

Autorką książki jest Maria Miśkiewicz uznana polska archeolog specjalistka w dziedzinie archeologii wczesnego średniowiecza i Mazowsza, autorka takich prac jak: Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu (1981), Zarys kultury i archeologii Europy w okresie wczesnego średniowiecza (2002), czy Europa wczesnego średniowiecza V-XIII wiek (2008).Celem pracy Wczesno – średniowieczni sąsiedzi Słowian miało być ukazanie kultury i częściowo … Dowiedz się więcej