Maria Miśkiewicz – Wczesno-średniowieczni sąsiedzi Słowian – recenzja

Autorką książki jest Maria Miśkiewicz uznana polska archeolog specjalistka w dziedzinie archeologii wczesnego średniowiecza i Mazowsza, autorka takich prac jak: Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu (1981), Zarys kultury i archeologii Europy w okresie wczesnego średniowiecza (2002), czy Europa wczesnego średniowiecza V-XIII wiek (2008).Celem pracy Wczesno – średniowieczni sąsiedzi Słowian miało być ukazanie kultury i częściowo … Dowiedz się więcej