Służba zdrowia w Kielcach w latach 1918-1939. Wybrane zagadnienia