PAŻP: Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji