Działalność na rzecz kobiet w organizacji kobiecej (Liga Kobiet Polskich) na przykładzie województwa kieleckiego w latach 1951-1989

Streszczenie Summary W artykule przedstawiono organizację kobiecą (w 1949 r. przyjęła nazwę Ligi Kobiet, a w 1981 r. zmieniła ją na Ligę Kobiet Polskich). Nawiązywała ona do powstałego w 1913 r. ugrupowania zrzeszającą kobiety. W artykule zostały przedstawione obszary, które z jednej strony miały za zadanie aktywizować kobiety do podjęcia pracy zawodowej, a z drugiej … Dowiedz się więcej

Służba zdrowia w Kielcach w latach 1918-1939. Wybrane zagadnienia

Streszczenie Summary W okresie międzywojennym służba zdrowia w Polsce była wielosektorowa. Państwowa pełniła funkcje ustawodawcze, kontrolne, a także organizowała na terenie całego kraju walkę z chorobami zakaźnymi i prowadziła placówki lecznicze (głównie specjalistyczne). Jednak to głównie na samorządach terytorialnych spoczywał obowiązek wykonywania zadań związanych z lecznictwem. Oczywiście w tej dziedzinie korzystały one ze wsparcia finansowego … Dowiedz się więcej