ZLOT 2013: Wyróżnienia dla lotników z jednostek 3. SLTr

W trakcie odbywającego się w ub. tygodniu kursu szkoleniowo-metodycznego ZLOT 2013 Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski wyróżnił najbardziej zasłużonych w ostatnim okresie lotników. Wśród nich nie zabrakło personelu jednostek 3. Skrzydła.

Za osiąganie wysokich wyników w szkoleniu lotniczym, a zwłaszcza za działania na rzecz bezpieczeństwa lotów wyróżnienia otrzymali:

tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką w II stopniu:

kpt. pil. Mariusz Tracz-Sala
(z-ca d-cy z 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej)
tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką w III stopniu:

st. chor. szt. Zbigniew Kowalczyk
(dowódca klucza urządzeń radioelektronicznych w 33. BLTr., służący od 40 lat w służbie inżynieryjno-lotniczej)

Za wykonanie na wysokim poziomie zadań wymagających szczególnie dużego nakładu pracy oraz inicjatywy nagrody uznaniowe otrzymali lotnicy z 8. BLTr:

ppłk. pil. Krzysztof Dzido

załoga samolotu C-295 w składzie:

mjr pil. Robert Turek – (dowódca załogi — pilot instruktor C-295);

por. pil. Piotr Michałowski (II pilot C-295);

mł. chor. szt. Piotr Wójciak (technik pokładowy);

mł. chor. Przemysław Płudowski (loadmaster),

Załoga C-295 wykazała się profesjonalnym działaniem 2 października podczas (lądowania przy braku możliwości zamknięcia rampy samolotu), a ppłk Dzido udzielał jej wskazówek przez radiostację.

zlot_wyroznieni

Źródło: http://www.3sltr.sp.mil.pl

Tekst: kpt. Włodzimierz Baran,

Foto: Wojciech Pluciński, por. Krzysztof Nanuś