Kaczyński Wiktoryn

Wiktoryn Kaczyński (1891-1986), kmdr. ppor. pil. Wojska Polskiego.

Urodził się 12 marca 1891 roku w Kronsztadzie. W 1910 roku został absolwentem Morskiego Korpusu Kadetów. Od grudnia 1910 roku służył we Flocie Czarnomorskiej. Pływał na krążowniku Kaguł, w marcu 1912 roku przeniesiono go do 1. dywizjonu stawiaczy min. W 1912 ukończył szkołę lotniczą Wszechrosyjskiego Imperialnego Aeroklubu oraz oficerską szkołę lotnictwa morskiego. Rok później był słuchaczem teoretycznych kursów lotniczych organizowanych przy politechnice w Sankt Petersburgu. W drugiej połowie 1913 roku służył na okręcie wojennym Sameon. W 1916 roku pływał na różnych stawiaczach min (w tym Lejtnant Szestakow) na Morzu Czarnym. Wiosną następnego roku znalazł się w lotnictwie Floty Czarnomorskiej.

W 1918 roku Wiktoryn Kaczyński otrzymał dowództwo nad 1. grupą lotniczą Floty Czarnomorskiej, w tym samym roku wraz z grupą oficerów skierował się on do polskiego przedstawicielstwa w Sewastopolu i przeszedł na polską służbę. W Polsce skierowano go do Marynarki Wojennej. Otrzymał stopień kapitana marynarki. Brał udział w przejmowaniu Pomorza Gdańskiego w ramach I. batalionu morskiego. Następnie był dowódcą plutonu lotniczego sformowanego w Pucku i dowódcą Bazy Lotnictwa Morskiego. W listopadzie 1921 roku Bazę Lotnictwa Morskiego przemianowano na Lotnictwo Morskie, dowódcą pozostał jednak Wiktoryn Kaczyński. W drugiej połowie 1922 roku kpt., Kaczyński został skazany na 4 miesiące więzienia i usunięty z wojska. Przyczyną był wypadek lotniczy, który miał miejsce 15 sierpnia 1922 roku. Na skutek błędu urzędnika wojskowego wyznaczonego do lotu przez Wiktoryna Kaczyńskiego wśród widzów wybuchła bomba lotnicza. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób. W 1923 roku Kaczyński wyemigrował do Belgii, a 5 lat później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Zmarł na Florydzie 3 lutego 1986 roku.

Wiktoryn Kaczyński był jednym z najbardziej doświadczonych lotników morskich, którzy zgłosili się do służby w Wojsku Polskim. Legitymował się on wtedy imponującym przebiegiem służby w rosyjskiej marynarce i lotnictwie morskim. W Polsce Kaczyński był jednym z organizatorów lotnictwa morskiego. Nie zrobił jednak wielkiej kariery w II Rzeczypospolitej. Przerwał ją nieszczęśliwy wypadek spowodowany błędem podkomendnego Wiktoryna Kaczyńskiego.

Lista odznaczeń

 • Order św. Jerzego (Imperium Rosyjskie);
 • Order św. Anny III klasy z Mieczami i Kokardą (Imperium Rosyjskie);
 • Order św. Stanisława II klasy z Mieczami (Imperium Rosyjskie);
 • Order św. Stanisława III klasy z Mieczami i Kokardą (Imperium Rosyjskie);
 • Order św. Włodzimierza IV klasy z Mieczami i Kokardą (Imperium Rosyjskie);
 • Złota Odznaka za ukończenie Morskiego Korpusu Kadetów (Imperium Rosyjskie);
 • Angielska Odznaka Pilota (Imperium Rosyjskie).

Lista jednostek, w których Wiktoryn Kaczyński służył lub dowodził i stanowisk, które pełnił

 • Kaguł (Imperium Rosyjskie);
 • 1. dywizjon stawiaczy min (Imperium Rosyjskie);
 • Sameon (Imperium Rosyjskie);
 • Stawiacze min na Morzu Czarnym (Imperium Rosyjskie);
 • 1. grupa lotnicza Floty Czarnomorskiej – dowódca (Imperium Rosyjskie);
 • I. batalion morski;
 • Pluton lotniczy w Pucku – dowódca;

Bibliografia
Авиаторы – кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914-1918 годов, составители М. С. Нешкин, В. М. Шабанов, Москва 2006.
Konarski M., Olejko A., Tradycje polskiego lotnictwa morskiego. Kalendarium wydarzeń, Gdynia 1995.
Olejko A., Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2010.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii