Baza Lotnictwa Morskiego

Baza Lotnictwa Morskiego (1920-1921), pierwotne określenie polskiego lotnictwa morskiego.

Baza Lotnictwa Morskiego została powołana do życia 1 lipca 1920 roku w Pucku. Dowódcą wyznaczono weterana rosyjskiego lotnictwa morskiego kmdr. ppor. pil. Wiktoryna Kaczyńskiego. Do służby w Bazie Lotnictwa Morskiego wyznaczono kilkunastu oficerów, chorążych i podchorążych personelu latającego oraz 10-12 podoficerów i 30-40 marynarzy personelu pomocniczego. Baza została podporządkowana Dowódcy Wybrzeża Morskiego. 15 lipca 1920 roku miał miejsce pierwszy lot w historii polskiego lotnictwa morskiego.

Od początku istnienia polskiego lotnictwa morskiego poważnym problemem była niewielka wartość wodnosamolotów i samolotów. Pewną poprawę w kwestii sprzętu latającego odnotowano dopiero po skierowaniu do Pucka grupy 5 samolotów z podwoziem kołowym z Poznania. Na terenie bazy wodnosamolotów w Pucku stacjonowały one do 12 października 1920 roku. Pewną poprawę w kwestii sprzętu udało się uzyskać w końcu sierpnia 1920 roku w Gdańsku. Za pośrednictwem firmy spedycyjnej inż. Utgoffa misja Departamentu dla Spraw Morskich nabyła 4 wodnosamoloty różnych typów. Kolejne trzy maszyny zakupiono w drugiej połowie roku. Bazę Lotnictwa Morskiego zasiliło też w tym czasie kilka samolotów z podwoziem kołowym. Zakupy sprzętu latającego umożliwiły w miarę normalne funkcjonowanie Bazy Lotnictwa Morskiego. Pod koniec 1920 roku polskie maszyny wykonały pierwsze loty operacyjne nad Zatoką Gdańską i wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Wraz z lipcem 1921 roku utworzona została Morska Szkoła Pilotów, na czele której stanął chor. pil. Adolf Stempkowski. 7 sierpnia 1921 roku do Polski dotarło 9 łodzi latających Macchi M.9 oraz tyle samo łodzi latających Franco-British Aviation (FBA) S.4. Zakupione samoloty nie przedstawiały jednak żadnej wartości. Macchi M.9 po gruntownym remoncie można byłoby jeszcze użytkować, lecz FBA S.4 trzeba było skasować. W listopadzie 1921 roku Baza Lotnictwa Morskiego została przekształcona w jednostkę o nazwie Lotnictwo Morskie.

Bibliografia
Konarski Mariusz, Olejko Andrzej, Tradycje polskiego lotnictwa morskiego. Kalendarium wydarzeń, Gdynia 1995.
Olejko Andrzej, Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2010.
Olejko Andrzej, MDLot w opałach. Katastrofy i wypadki w Morskim Dywizjonie Lotniczym 1920-39, [w:] Lotnictwo z Szachownicą, r. 2004, nr 2, ss. 22-26.
Pawlak Jerzy, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
Stempkowski Adolf, Wspomnienie ze służby w Marynarce Wojennej w latach 1917-1947, ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Szubański Rajmund, Polskie lotnictwo morskie w latach 1920-1939, [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, r. 1974, nr 4, ss. 251-271.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii