Zamek Świny

Pierwsza wzmianka o grodzie we wsi Świny pojawiła się już w 1108 roku (w kronice Kosmasa). Z późniejszych źródeł wiadomo, że warownia miała status kasztelani. Następnie gród został przebudowany na murowany zamek obronny. W latach 70-tych XIII wieku utracił status zamku kasztelańskiego (na rzecz pobliskiego Bolkowa) i został przekazany rycerskiemu rodowi Świnków (von Schweinichen). W ich rękach zamek pozostawał do XVIII wieku. Jedno stulecie wcześniej budowla zatraciła naturę obronną otrzymując charakter mieszkalny. Zamek nie ucierpiał w czasie wojen husyckich i wojny 30-letniej, lecz został złupiony przez wojska rosyjskie w 1762 roku (w czasie wojny siedmioletniej). Później zamek był własnością hrabiów pruskich i austriackich. W 1941 roku Niemcy urządzili w nim magazyn części lotniczych. Od 1991 roku znajduje się w rękach prywatnych.

Tekst/Zdjęcia: Mariusz Niestrawski