Zamek Świny

Pierwsza wzmianka o grodzie we wsi Świny pojawiła się już w 1108 roku (w kronice Kosmasa). Z późniejszych źródeł wiadomo, że warownia miała status kasztelani. Następnie gród został przebudowany na murowany zamek obronny. W latach 70-tych XIII wieku utracił status zamku kasztelańskiego (na rzecz pobliskiego Bolkowa) i został przekazany rycerskiemu rodowi Świnków (von Schweinichen). W … Dowiedz się więcej