Kalkus Władysław

Władysław Kalkus (1892-1945), generał brygady pilot Wojska Polskiego, pełnił obowiązki Dowódcy Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Urodził się 8 czerwca 1892 roku we Lwowie. Rozpoczął tam naukę w gimnazjum klasycznym. Następnie kontynuował ją w gimnazjum klasycznym w Buczaczu. W tej ostatniej miejscowości zdał maturę w 1912 roku. Po zdaniu egzaminu dojrzałości Władysław Kalkus rozpoczął studia prawnicze … Dowiedz się więcej

Generał pilot Władysław Kalkus

Streszczenie Summary Władysław Kalkus urodził się we Lwowie. Walczył w I wojnie światowej w armii austro-węgierskiej. W listopadzie 1918 roku jako piechur uczestniczył w walkach o Lwów. Później przeszkolił się na pilota. W wojnie polsko-bolszewickiej walczył w charakterze pilota w 5., 17. i 6. eskadrze wywiadowczej. W latach pokoju dowodził eskadrą, dywizjonem i wreszcie pułkiem … Dowiedz się więcej