Rozwój sił morskich oraz lotnictwa morskiego po 1945 roku

Streszczenie Summary Zmiany jakie zaszły po drugiej wojnie światowej w budownictwie lotniczym oraz okrętowym sprawiły, że wojna na morzu przeszła na inny poziom. Powstanie napędu jądrowego, skonstruowanie przez inżynierów niemieckich cichego U-boota typu XXI, Me 262 czy stworzenie radaru przez Brytyjczyków umożliwiło w przyszłości zmianę charakteru każdego okrętu. Przede wszystkim stały się one bardziej uniwersalne, … Dowiedz się więcej

Lotnictwo Morskie

Lotnictwo Morskie (1921-1923), określenie morskich sił lotniczych II Rzeczypospolitej. Lotnictwo Morskie powstało z połączenia Bazy Lotnictwa Morskiego i Morskiej Szkoły Pilotów. Miało to miejsce w listopadzie 1921 roku (według innych relacji w 1922 r.). Pierwszym dowódcą Lotnictwa Morskiego był kmdr. ppor. pil. Wiktoryn Kaczyński. Podlegał on Dowództwu Marynarki Wojennej. Początkowo w skład Lotnictwa Morskiego wchodziła … Dowiedz się więcej

Personel polskiego lotnictwa morskiego w latach 1919-1921

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje problem personelu w polskim lotnictwie morskim do końca 1921 roku. Morskie siły powietrzne powstały wiosną 1919 roku. Początkowo służyli w nich wyłącznie weterani lotnictwa morskiego państw zaborczych, z których najważniejsi byli: Karol Trzaska-Durski, Wiktoryn Kaczyński, Adolf Stempkowski, Wacław Iwaszkiewicz i Stanisław Śledziejowski. Z czasem w Pucku podjęto trud, by samemu szkolić … Dowiedz się więcej