Pułkownik pilot Jerzy Kossowski w opiniach kolegów lotników

Streszczenie Summary  Artykuł poświęcony jest jednemu z najważniejszych oficerów polskiego lotnictwa w pierwszym okresie jego istnienia – Jerzemu Kossowskiemu. W latach pierwszej wojny światowej latał on w lotnictwie rosyjskim i francuskim. W Polsce był pilotem w czasie wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W latach pokoju zasłynął jako dowódca jednostek myśliwskich. W artykule przedstawiono opinie o tym … Dowiedz się więcej

Kossowski Jerzy

Jerzy Kossowski (1892-1939), pułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 12 grudnia 1892 roku w Grodnie. W 1910 zdał maturę w 7-klasowym Korpusie Kadetów w Moskwie. 1 września tego roku rozpoczął naukę w Michajłowskiej Szkole Artylerii w Petersburgu. Placówkę ukończył 6 sierpnia 1913 roku otrzymując jednocześnie skierowanie do 5. syberyjskiej brygady artylerii. W początkowym okresie pierwszej … Dowiedz się więcej