Siły Powietrzne RP obchodzą Święto Narodowe Trzeciego Maja