Siły Powietrzne RP obchodzą Święto Narodowe Trzeciego Maja

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja generał broni pilot Lech Majewski w imieniu ministra obrony wręczył złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju oficerom, podoficerom i pracownicom Dowództwa Sił Powietrznych. Ponadto podczas uroczystego apelu dowódca Sił Powietrznych wyróżnił Tytułem Honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” III stopnia oficerów i podoficera z DSP, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP oraz Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP, a Odznaką Honorową Sił Powietrznych – oficerów i podoficerów z dowództwa oraz jednostek podległych. Grupie oficerów i pracowników dowództwa generał Majewski wręczył Odznakę Pamiątkową DSP.

Nasz dowódca z okazji święta uhonorował także pilotów i technika pokładowego śmigłowca Mi-17 z 7. eskadry działań specjalnych – kapitana pilota Jakuba Szczerbatko, porucznika pilota Marcina Gancarza i sierżanta sztabowego Jarosława Kozłowskiego – za właściwe działanie podczas sytuacji szczególnej, która zdarzyła się tej załodze 26 marca podczas lotów na poligonie drawskim. Oprócz nich nagrodą uznaniową dowódca wyróżnił także podporucznika pilota Pawła Wołczyka z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego i starszego sierżanta Sławomira Piotrowskiego z 6. batalionu dowodzenia. Podporucznik prawidłowo wykonał procedurę awaryjną podczas szkolnego skoku ze spadochronem pod koniec lutego, natomiast sierżant przed rokiem przyczynił się do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa (zabójstwa).

Po „medalparadzie”, którą uświetniły Kompania Honorowa SP z Dęblina oraz Orkiestra Reprezentacyjna SP z Poznania, w sali imienia Twórców „Marsza Lotników” odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu OR SP pod batutą majora Pawła Joksa oraz artystów-amatorów z Klubu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu – uczestników tegorocznego przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Sił Powietrznych ATA-2013.

Miło nam poinformować, że w uznaniu zasług dla umacniania systemu obronnego Polski minister Tomasz Siemoniak przyznał złote medale: pułkownikom Andrzejowi Gusiewowi i Dariuszowi Rajzelowi oraz podpułkownikom Tomaszowi Dudzie, Krzysztofowi Hawelskiemu, Maciejowi Łukowiakowi, Jackowi Makowskiemu, Andrzejowi Michałkowi, Wiesławowi Radziejewskiemu, Krzysztofowi Wawerowi, Krzysztofowi Wocialowi, Sławomirowi Zawadzkiemu i Arkadiuszowi Babisowi. Srebrne medale trafiły do pułkownika pilota Dariusza Tatarowskiego, podpułkownika pilota Macieja Siemińskiego, majorów Jarosława Czajki, Romana Mazura i Mirosława Szcząchora, starszych chorążych Mirosłąwa Leonczuka i Radosłąwa Reczulskiego oraz chorążego Bogdana Biernackiego. Medale brązowe otrzymali major Marek Szulim, kapitan Cezary Świercz, młodszy chorąży Mariusz Gaszewski oraz Agnieszka Cieśla, Dorota Czajkowska, Wioletta Jakubowska, Maria Michałek, Anna Plucińska, Beata Szymańska, Izabela Świech-Cukier i Aneta Wolińska.

Tytułem Honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” III stopnia wyróżnieni zostali generał brygady pilot Tomasz Drewniak, pułkownicy Dariusz Chłopek, Janusz Drohomirecki, Tomasz Gugała, Krzysztof Piekarski I Janusz Radzik, podpułkownicy Adam Bartnicki, Dariusz Bladziak, Mariusz Boczek, Stanisław Czeszejko, Tomasz Duda, Sławomir Gąsior, Ppłk Krzysztof Hawelski, Tomasz Kołodziejczyk, Andrzej Pieza, Tomasz Sowa, Tomasz Świostek, Krzysztof Tarnowski, Jarosław Ziemkiewicz, majorowie Mirosław Fryga, Paweł Różalski i Robert Żebracki oraz starszy chorąży sztabowy Maciej Kowal.

Dowódca Sił Powietrznych RP przyznał Odznakę Honorową SP generałom dywizji pilotom Sławomirowi Kałuziński i Janowi Śliwce, a także generałowi brygady Jerzemu Fryczyńskiemu, pułkownikom Robertowi Borkowi, Pawłowi Bratkowskiemu,. Zdzisławowi Domasikowi, Karolowi Dymanowskiemu, Adamowi Dymerskiemu, Arturowi Gruszce, Piotrowi Jurkowi, Dariuszowi Musiałowi, Ryszardowi Napiórkowskiemu, Jackowi Paluszkiewiczowi, Dariuszowi Rajzelowi, Krzysztofowi Walczewskiemu, Waldemarowi Szynkowskiemu, Bogumiłowi Znojkowi, podpułkownikom Andrzejowi Cholewie, Tomaszowi Dębskiemu, Arturowi Gałeckiemu, Andrzejowi Kiernickiemu, Maciejowi Łukowiakowi, Michałowi Mikulskiemu, Ryszardowi Motkowi, Arturowi Wilczakowi, Jackowi Ziółkowskiemu oraz majorowi Lucjanowi Murańskiemu, kapitanowi Jakubowi Szczerbatko, porucznikowi Marcinowi Gancarzowi, podporucznikowi Pawłowi Wołczykowi, sierżantowi sztabowemu Jarosławowi Kozłowskiemu i starszemu sierżantowi Sławomirowi Piotrowskiemu.

Tekst/Źródło: Ppłk Artur Goławski, http://sp.mil.pl

Zdjęcia: chor. A.Zakrzewski