Pożegnanie oficerów DSP

Dwaj oficerowie Dowództwa Sił Powietrznych, podpułkownik Grzegorz Nazarewicz i major Jarosław Borowiec zakończyli 30 kwietnia służbę zawodową.

Odchodzących do cywila w Sali Tradycji DSP pożegnali dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski, szef Sztabu Sił Powietrznych generał brygady Jerzy Fryczyński oraz szefowie zarządów i oddziałów DSP.

Żegnając oficerów generał Majewski zwrócił uwagę na ich osiągnięcia w czasie służby w Siłach Powietrznych. Zaznaczył, że dzięki wymagającej służbie, są wartościowymi specjalistami i mieli realny wpływ na przemiany w polskim lotnictwie wojskowym. Dowódca Sił Powietrznych podziękował im i ich rodzinom za poświęcenie podczas wykonywania zadań zarówno w kraju, jak i poza jego granicami oraz życzył płynnego przejścia do nowego środowiska, spełnienia osobistych planów.

Generał Fryczyński przypomniał przebieg służby wojskowej oficerów, 25-letniej mjr. Borowca i 21-letniej ppłk. Nazarewicza. Zwrócił uwagę na fakt, że żołnierzem pozostaje się do końca życia, w mundurze lub bez, dzięki wartościom jakie przyświecają wojsku, a lotnictwu wojskowemu w szczególności.

Major Borowiec podziękował dowódcy Sił Powietrznych za możliwość pożegnania w oficerskim gronie w Sali Tradycji Dowództwa Sił Powietrznych. Podkreślił, że podczas swojej służby miał zawsze wsparcie od przełożonych, a służba wojskowa, była dla niego i ppłk. Nazarewicza zaszczytem.

Podpułkownik Nazarewicz służył w Zarządzie Dowodzenia i Łączności DSP, a major Borowiec w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej DSP.

Pozegnanie oficerow DSP

Tekst/Źródło: Ppłk Artur Goławski, http://sp.mil.pl

Zdjęcia: Anna Zakrzewska