Kategorie
News Polska

Dowódca 3 Sił Powietrznych USA gen. broni F. Caraig z wizytą w DSP

Od spotkania z dowódcą Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechem Majewskim oraz kadrą Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie rozpoczął dwudniową wizytę w Siłach Powietrznych gen. broni Craig Franklin – dowódca 3 Sił Powietrznych USA operujących w Europie i Afryce. Generał Franklin zapoznał się z tradycjami polskiego lotnictwa wojskowego i zwiedził Salę Tradycji DSP. Podczas briefingu […]