Dowódca 3 Sił Powietrznych USA gen. broni F. Caraig z wizytą w DSP

Od spotkania z dowódcą Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechem Majewskim oraz kadrą Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie rozpoczął dwudniową wizytę w Siłach Powietrznych gen. broni Craig Franklin – dowódca 3 Sił Powietrznych USA operujących w Europie i Afryce.

Generał Franklin zapoznał się z tradycjami polskiego lotnictwa wojskowego i zwiedził Salę Tradycji DSP. Podczas briefingu z kierownicza kadrą DSP przybliżono amerykańskiemu dowódcy aktualną strukturę i zadania Sił Powietrznych, a także perspektywy ich rozwoju. Szczegółowo omówiono wdrożone systemy szkoleniowe F-16 i C-130 i wymieniono się doświadczeniami z eksploatacji tych samolotów.

23 maja generał Franklin odwiedzi 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku eksploatującą samoloty F-16.

Tekst/Źródło: mjr Jakub Block, http://sp.mil.pl

Zdjęcia M.C.Wójtowicz/Klub SP